OM BackBeat

Formål (2005):
BackBeat
skal være en lokal, folkelig musikkfestival med fokus på 60 og tidlig 70-talls musikk. Organisasjonen ble stiftet i november 2004 og vil knytte til seg personer som har interesse av musikk basert på Rock, Blues og Beat.
BackBeat vil jobbe for et aktivt musikk- miljø hvor konserter og musikalske treffpunkter vil stå sentralt.

Det første større arrangement ble holdt på Festplassen i Kopervik 28. mai 2005. Da samlet man de gruppene som spilte på ulike arrangement rundt i distriktet på 60-tallet. Se her